Terug van BV naar eenmanszaak bespaart veel belasting; actie voor 1 oktober a.s.

Er kunnen verschillende redenen zijn om de BV-structuur van de onderneming te verlaten en verder te gaan als eenmanszaak dan wel als firma (vennootschap onder firma of maatschap).
De belangrijkste reden is meestal van financiële aard: de resultaten van de onderneming zijn dusdanig gedaald dat een BV fiscaal niet meer gunstig is. Ook moet vaak het salaris van de directeur/ groot-aandeelhouder (DGA) worden verlaagd. Daardoor moet bijna het gehele resultaat als salaris worden uitgekeerd. Een tekort voor de privé uitgaven wordt dan in rekening-courant met de BV opgenomen, wat weer leidt tot een te hoge R-C schuld. Dit leidt dan weer tot discussie met de belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon en vanaf 2023 tot mogelijke uitdelingen.